drept-intelectual-vmca
Specialiștii noștrii în proprietate intelectuală au experiență in orice tip de chestiuni ce țin de drepturile de proprietate intelectuală de la mărci, investiții, inovații și până la drepturi de autor și drepturi conexe drepturi de autor in toate domeniile de activitate (industrie muzicală, industrie cinematografică și TV, organisme de gestiune coletivă, drepturi de imagine, fotografie și artă) oferind clienților consigliere, dar și asistență în litigii.