drept-adm

Oferim clienților noștri, entități publice și private, asistență și consiliere în toate chestiunile care privesc acte ale instituțiilor administrației publice locale și centrale. Experiența și pasiunea noastră pentru dreptul administrativ a condus la obținerea în anul 2019 a DIPLOMEI DE APRECIERE „ pentru lupta neobosită cu autoritățile pentru legalitate acordată de Societatea de Științe Juridice dlui av. Ștefan Vlad”.
Totodată nivelul de excelență și competență este confirmat de faptul că societatea este implicată în calitate de consultant în proiecte importante la nivelul administrațiilor publice locale.
De altfel în baza acestei experiențe societatea noastră a fost invitată în anul 2018 la Senat alături de personalități ale dreptului administrativ, reputați practicieni în domeniu, pentru discuții în legătură cu modificarea Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, discuții care în final s-au concretizat în adoptarea Legii 212/2018.
Societatea noastră s-a făcut cunoscută în spațiul public inclusiv prin invitația de participare la dezbateri în domeniul dreptului administrativ organizate de juridice.ro astfel:
i. 8 noiembrie 2021 dezbaterea „ Lipsit de personalitate: Consiliul local ”.
ii. 10 mai 2021 dezbaterea „Mai greu de prescris: creanțele fiscale”
iii. 28 septembrie 2020 dezbaterea „ revocarea actului administrativ”
iv. 24 iunie 2020 dezbaterea despre suspendarea actului administrativ în temeiul art 14 și 15 din Legea 554/2004
v. 19 iunie 2019 dezbaterea „Răspunderea patrimonială a personalului plătit din fondurile publice”.
Activitatea noastră în domeniul dreptului administrativ și a contenciosului administrativ este confirmată și de presa de specialitate după cum rezultă din articolul publicat pe juridice .ro „Fonduri europene. Curtea de Apel București anulează o corecție financiară de 25% aplicată Județului Ilfov”.
Codul administrativ, Legea 554/2004, legislația urbanismului și a construcțiilor( Legea 50/1991, Legea 10/1995, Legea 350/2001, s.a), legislația fondurilor europene, legislația serviciilor publice, legislația funcției publice, reprezintă manifestări normative cunoscute și practicate cu succes de avocații noștri.