Termeni si condiţii de utilizare

1. Introducere

Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi oferă consultantă juridică, prin servicii de consultantă, asistentă juridică si reprezentare in fata instantelor judecatoresti, a organelor de urmărire penală, a autoritatilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judecătoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane fizice si juridice, in conditiile legii.

Prezentul document “Termeni si Conditii” are drept scop reglementarea utilizarii de către vizitatori a website-ului vmca.ro („Website-ul”), detinut de catre Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi, cu sediul profesional in Romania, Bucuresti, str. Dionisie Lupu nr. 65, et. 4, ap. 24, sector 1.

Vă rugăm sa cititi cu atentie Termenii si Conditiile, intrucat prin bifarea căsutei de accept, respectiv prin accesarea si utilizarea Website-ului se consideră că ati citit, ati inteles si ati fost de acord cu prezentul document.

Totodată, vă rugăm sa cititi cu atentie Politica de confidentialitate de pe Website, intrucat anumite date cu caracter personal pot fi prelucrate prin intermediul Website-ului. Prin transmiterea oricaror date cu caracter personal prin intermediul Website-ului sunteti de acord ca aceste date vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Politicii de confidentialitate.

2. Drepturile de proprietate intelectuală

Website-ul oferă informatii cu privire la Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi, la activitătile desfăsurate de Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi pe piata serviciilor juridice, precum si fotografii, ilustratii, opere de artă video/ audio, nume, logo-uri, marci, desene si modele. Totodată, Website-ul contine articole, stiri si alte materiale care se pot referi la modificări inregistrate sau preconizate cu privire la cadrul legislativ din Romania, jurisprudenta europeană si natională, actiuni sau strategii relevante ale autoritătilor si institutiilor din Romania cu impact potential asupra sectoarelor de activitate de interes si altele.

Prin utilizarea Website-ului utilizatorii inteleg si sunt de acord ca Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra continutului Website-ului, inclusiv, insă fără a se limita la acestea, asupra articolelor, textelor, fotografiilor, ilustratiilor, fisierelor audio/video, mărcilor, desenelor si modelelor de pe Website. Utilizatorii nu vor folosi aceste informatii in niciun fel, cu exceptia cazului in care au obtinut aprobarea prealabila expresă in scris a Societăţii Civile de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi.

Nicio parte din continutul Website-ului nu va putea fi reprodusă, distribuită sau publicată, sub nicio formă si prin niciun mijloc, fără acordul scris prealabil al Societăţii Civile de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi. Prin utilizarea Website-ului utilizatorii sunt de acord să nu modifice, să nu vandă, să nu distribuie si să nu creeze opere derivate pe baza informatiilor publicate pe Website, in niciun mod fără acordul prealabil expres in scris al Societăţii Civile de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi. In acest scop, ne puteti contacta la urmatoarea adresă de e-mail: office@vmca.ro.

Singura modalitate de utilizare a continutului Website-ului permisă utilizatorilor, cu exceptia cazului in care Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi isi dă acordul in mod expres pentru alte utilizări, este utilizarea in scop personal, prin descarcare, imprimare si păstrarea acestei imprimari pentru uz personal, stocare temporară, afisarea informatiilor publicate pe Website pe un ecran de computer sau pe un telefon mobil.

Utilizatorilor nu le este permis să realizeze niciun fel de link la alt site web făra acordul prealabil expres in scris al Societăţii Civile de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi. In acest scop, ne puteti contacta la urmatoarea adresa de e-mail: office@vmca.ro.

3. Informaţiile furnizate de către utilizatori

Transmiterea mesajelor prin intermediul formularului de contact de pe Website, la adresa de e-mail sau numarul de telefon afisate pe Website trebuie să fie facută in conformitate cu urmatoarele principii: orice informatie transmisă este legala, conformă bunelor moravuri, nu este defăimatoare, nu contine informatii false, nu induce in eroare, nu exista obiectii cu privire la aceasta, nu incalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale Societăţii Civile de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi sau ale tertilor.

Utilizatorii raspund in mod exclusiv si in orice moment pentru continutul si forma acestor informatii transmise prin modalitatile prevăzute mai sus.

4. Exonerare de raspundere

Nicio informaţie pusă la dispozitie pe Website nu constituie recomandare sau consultanţă juridică sau de altă natură si nu va putea fi considerată de catre utilizatorii Website-ului, in nicio imprejurare, ca fiind aplicabilă sau adaptată unor situatii de fapt specifice sau ca avand aplicabilitate generală intr-un domeniu specific, iar in acest sens Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi este exonerată de raspundere.

Informaţiile sunt furnizate doar in scop informativ. Orice consultanţă juridică specializată care poate fi solicitată de un utilizator al Website-ului in conformitate cu legislatia din Romania va fi furnizată de către Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi doar in urma transmiterii unei solicitari de servicii juridice in acest sens.

Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi face eforturi rezonabile să asigure acuratetea informatiilor publicate pe Website, insă nu isi asumă nicio raspundere pentru erorile, omisiunile sau informaţiile inexacte de pe Website. Totodată, Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi nu isi asumă responsabilitatea pentru erorile, omisiunile sau informatiile inexacte care nu sunt detinute de catre Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi si nu are niciun control asupra acestora, precum site-urile web sau paginile web la care Website-ul este conectat sau la care poate face trimitere.

Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi incearcă să verifice si să protejeze orice informatie/ material publicat pe Website impotriva virusilor sau altor probleme tehnice. Cu toate acestea, Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi nu isi asumă nicio raspundere pentru eventualele pierderi, disfunctionalităti sau distrugeri ale datelor utilizatorilor, directe sau indirecte, care ar putea sa apara ca urmare a utilizarii Website-ului.

5. Forţă majoră

Societatea Civilă de Avocaţi Vlad, Cenuşe & Asociaţi nu este raspunzătoare in niciun fel in cazul unui eveniment de fortă majoră, astfel cum este definit de reglementarile relevante (spre exemplu, producerea unor evenimente naturale, război, greve, revolte, ostilităti, incendii, epidemii, mobilizare armată etc.), a carui consecintă constă in nerespectarea obligatiilor conform Termenilor si Conditiilor, precum neindeplinirea obligatiilor de catre o tertă parte care gazduieste Website-ul.

6. Legea aplicabilă

Termenii si Condiţiile sunt guvernate de legea română. Orice litigii care decurg din sau in legatură cu Termenii si Condiţiile vor fi adresate instantelor judecătoresti competente din Romania.

7. Actualizări Termeni si Condiţii

Ori de cate ori Termenii si Conditiile vor fi actualizate, acestea vor fi publicate pe Website si va fi afisată data actualizării. Accesarea Website-ului după data actualizării va reprezenta acceptarea de către utilizatori a Termenilor si Condiţiilor in varianta actualizată.

Pentru orice neclarităţi, nelămuriri, observaţii şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de prezentul website, vă rugăm să ne contactaţi de îndată, folosind datele de pe pagina de „Contact”.

Data ultimei modificări: 20.03.2023